Menu uitklappen

Nieuw inzicht voor Revalidatie Nederland

Voor Revalidatie Nederland ontwikkelde Refresh Media de website www.inzichtinrevalidatie.nl ter ondersteuning van het project Zichtbare Zorg Revalidatie. Het traject Zichtbare Zorg Revalidatie richt zich op de ontwikkeling van de externe set van indicatoren voor keuzeondersteunende informatie en informatie voor de inkoop van revalidatiezorg. In het traject worden kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten ontwikkeld en geïmplementeerd. Uiteindelijk leidt het traject tot consumenten-, benchmark-, toezichts-, inkoop- en beleidsinformatie, die extern gepubliceerd zal worden.

www.inzichtinrevalidatie.nl
www.inzichtinrevalidatie.nl

Waarom Zichtbare Zorg Revalidatie
De revalidatiesector is het traject Zichtbare Zorg gestart omdat de sector de zichtbaarheid van de kwaliteit van de geboden zorg belangrijk vindt. Tevens wenst de revalidatiesector de toegevoegde waarde van revalidatie binnen het veld van de gezondheidszorg aan te tonen. Ook bestaat de behoefte om in te spelen op de maatschappelijke wens tot meer inzicht in de kwaliteit van zorg. Via het traject Zichtbare Zorg Revalidatie legt de revalidatiesector externe verantwoording af richting zorggebruikers en financiers. Er wordt in het traject Zichtbare Zorg Revalidatie nauw samengewerkt met het landelijk steunpunt medezeggenschap LSR, de Vereniging van Revalidatie Artsen VRA, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en deskundigen uit de sector. Het project Zichtbare Zorg Revalidatie is gestart in 2011 en loopt tot 2013. De website is te bezoeken via: inzichtinrevalidatie.nl Voor Revalidatie Nederland ontwikkelde Refresh Media in het verleden de landelijke revalidatie portal revalidatie.nl en de website revalidatienederland.nl. Tevens zijn de project sites revalidatie-epd.nl en revalidatie-innovatie.nl gerealiseerd.