Menu uitklappen

Webapplicatievoor Inkooploket.nl

Inkooploket.nl is een online applicatie. Deze webapplicatie biedt professionele ondersteuning voor overheidsorganisaties en fungeert als een soort digitale inkoopafdeling. Inkooploket.nl wordt bezet door ervaren inkopers die goed op de hoogte zijn van regelgeving en klantspecifieke behoeften. Hierdoor kunnen zij gericht adviseren en ondersteunen bij inkoop en aanbestedingen.

Toolboxen: 3 nivo's

Toolboxen
Per klant en branche worden toolboxen aangemaakt op 3 nivo's. De toolbox op nivo 1 is een toolbox met algemene informatie. Deze is voor alle klanten hetzelfde. De toolbox op nivo 2 bevat klantspecifieke informatie zoals bijvoorbeeld het inkoopbeleid. In de toolbox van het derde nivo kan een afdeling van het bedrijf documenten plaatsen en verwijderen. Dit kan uiteraard ook gedaan worden door een inkooploket mederwerker. Deze kan tevens documenten plaatsen in de toolbox op nivo 2. Een medewerker kan ook klanten en toolboxen aanmaken. Klik hier voor de functionaliteiten.

Agile software ontwikkeling
De webapplicatie geprogrameerd in php, is in een projectteam ontwikkeld van 4 personen volgens de Agile methode. Agile-software-ontwikkeling is een conceptueel raamwerk voor het uitvoeren van software-ontwikkelingsprojecten als alternatief voor traditionele starre praktijken. Gedurende het proces, waarbij het totale project opgedeeld wordt in kleine onderdelen, wordt ontwikkeld via twee-wekelijkse iteraties en veelvuldig overleg met de opdrachtgever.